http://www.finansportalen.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

 

Stockholm den 26 februari 2015 

Kommentarer avseende intressanta bolag som jag tidigare har skrivit om för bloggens räkning. Jag rekommenderar att ni som läsare tittar igenom de tidigare analyser jag skrivit om RUSAL, Raspadskaya, East Capital Explorer samt även kommentarer till ryska aktiemarknaden. Det mesta som jag skrivit i dessa analyser och kommentarer gäller även idag.

RUSAL:

Tidigare analys ;

www.russiaonline.se/rusal_2013_06_26_by_claes_roosmark.html

Aktien har gått fantastiskt bra under Rysslands senaste finansiella och politiska oroligheter. Skälen till det är ganska enkla och lätta att förstå. RUSAL gynnas av en svag rubel och en stark dollar eftersom alla kostnader ligger i RUB och alla intäkter i USD. Den svagare rubeln har gjort att RUSAL ökar framförallt sitt kassflöde väldigt mycket men också vinsten förbättras. Aktien har gått upp mycket under 2014. Som lägst låg aktien kring 90 RUB och som högst kring 550. I dagsläget ligger den strax under 500 RUB.

När jag skrev min analys för bloggen var min målsättning ca 500-550 RUB. Det har nu uppnåtts genom att RUB försvagats kraftigt mot USD men även priserna på aluminium för fysisk leverans har stigit en hel del. Priset för Al på LME i London ligger kring 1 800 USD/ton men det avser vad jag kallar papper aluminium. För fysiska leveranser av Al så är premium ca 500 USD/ton och därmed ger även dagens pris RUSAL en god marginal på sina fysiska leveranser. Det är ju onekligen svårt för industrin att t.ex. bygga en bil utan fysisk leverans av aluminium!

BOA Merrill Lynch har blivit alltmer positiva till RUSAL:s aktie och efter en mycket bra rapport som kom i förrgår så anser Merrill Lynch att aktien kan dubbleras från nuvarande nivåer. Personligen är jag mer skeptiskt inställd och har valt att sälja mina aktier i RUSAL runt ca 500 RUB.

 

Raspadskaya:

Tidigare analyser ;

www.russiaonline.se/Raspadskya_aktie_EVRAZ_RASP_by_Claes_Roosmark_2013_03_24.html

www.russiaonline.se/2013_12_03_claes_roosmark_uppdatering_av_analyser.html

Raspadskayas aktie har under senare tid börjat röra sig uppåt igen. Från att ha varit nere i källaren på så låga nivåer som 15 RUB har aktien stigit till sin nuvarande kurs om drygt 41 RUB. Både bolaget och aktien anses av många som en tråkig och gammalmodig placering. Jag dristar mig till att tycka precis tvärt om. Bolaget och därmed aktien har en ordentlig potential på uppsidan. Min bedömning är att aktien i första han kommer röra sig mot 45-46 nivån och om denna nivå bryts kommer aktien fortsätta sin uppgång. Min målsättning är 80-85 vilket också överensstämmer med analysen jag skrev för bloggen i ett tidigare skede.

Varför tror jag då att något så osexigt som kol kan vara en bra placering? För det första ser nyckeltal och fundamenta mycket bättre ut än för något år sedan. Precis som jag då trodde har exportandelen ökat en hel del. Kolet prissätts med utgångspunkt i USD medan hela kostnadsstrukturen ligger i RUB. Detta gynnar Raspadskaya kraftigt. Ett annat skäl är att transportkostnaden för kol har sjunkit en hel del, från ca 40 USD/ton till ca 25 USD/ton. Även detta gynnar bolaget och aktien.

Det tredje och kanske viktigaste skälet till att aktien har börjat stiga kraftigt står att finna i Raspadskayas ägarstruktur. EVRAZ är sedan en tid tillbaka den i särklass största ägaren och även majoritetsägare med sin drygt 82 % ägarandel. Det är EVRAZ som med sitt stora exportkunnande bidragit med att Raspadskayas exportandel ökat kraftigt. Min tro från när jag skrev min analys ligger kvar - EVRAZ bör och kan komma att köpa ut minoriteten i Raspadskaya och därmed avnotera bolaget från MOEX.

Det kan mycket väl bli så att EVRAZ antingen säljer sin del till SUEK eller köper ut Raspadskaya från börsen för att sedan sälja hela bolaget till SUEK. I vilket fall kommer aktieägarna i Raspadskaya att gynnas och i slutändan bildas ett enormt stort och dominerande ryskt kolbolag.

Det bör dock påpekas att än så länge är det mest lokala investerare som köpt aktier i Raspadskaya. Det internationella investerarna lyser än så länge med sin frånvaro. Beroende på hur man vill se på saken kan detta vara både positivt och negativt. Om internationella investerare börjar köpa kan aktien snabbt stiga men om inget händer och det bara finns inhemska säljare men inga köpare finns risken för en kraftig sättning. Jag är optimistisk och tror på att vi når 80-85 nivån.

 

East Capital Explorer:

Tidigare analyser om ECEX finns länkade nedåt på sidan

De flesta läsare vet att jag är synnerligen negativ till East Capital Explorer (ECEX). Det har inte att göra med själva idén som sådan utan hur East Capital använder ECEX för sina egna syften. Tyvärr används ECEX enbart som matarbolag och numera även seeding bolag av East Capital. Därför finns det en substansrabatt som troligen aldrig kommer att försvinna. Den har cementerats runt 40-45 % rabatt i förhållande till substansvärde.

Jag rekommenderar läsarna att ta del av mina tidigare analyser av ECEX och speciellt den senast publicerade där jag mer ingående beskriver ECEX regelvidriga placering i East Capitals nya fond East Capital Frontier Markets Fund. Fonden är inte alls inriktat på ECEX marknader inom forna Östeuropa utan investerar i helt andra delar av världen. Till att börja med stod ECEX investering för merparten av hela den nya fonden men har sedan successivt minskat i betydelse och står i dagsläget för i runda slängar 50-60 % av hela marknadsvärdet av Frontier Markets Fund.

Investeringen var initialt ca 45-50 MEUR d.v.s. den stod för ca 20 % av ECEX totala portfölj. Det ska erkännas att ECEX redan har sålt i två omgångar om 5,1 respektive 7,1 MEUR. Det är givetvis bra men investeringen skulle aldrig har gjorts överhuvudtaget.

Tydligen så håller några av finansvärldens mest betydelsefulla investerare med mig. Norges Bank eller med ett annat namn Norska Oljefonden har kraftigt minskat sitt ägande i ECEX och fortsätter troligen att sälja aktier i ECEX när tillfälle ges. En av Sveriges skickligaste och mest erfarna placerare och investerare, Staffan Rasjö, gick under förra året in i ECEX och var den femte största enskilda ägaren. Precis som Norges Bank har dock Staffan Rasjö valt att kraftigt minska sin andel och har därför sålt flera hundratusen aktier i ECEX. Det troliga skälet till att dessa betydelsefulla investerare väljer bort ECEX är att de förstår att ECEX enbart är en mjölkossa till East Capital och Peter Elam Håkansson & Partners.

Det enda vettiga är att likvidera ECEX och dela ut kapitalet till aktieägarna. Tyvärr finns risken att East Capital & Partners köper på sig alltmer av ECEX till kraftig substansrabatt för att när de sedan ges möjlighet kan likvidera bolaget och dela ut tillgångarna till sig själva. Då har enbart East Capital & Partners tjänat på ECEX under bolagets livstid. Först i form av enorma summor i förvaltningsavgifter och andra avgifter och sedan på att avnotera bolaget.

Mitt råd är att hålla sig borta från aktien om man inte är extremt riskbenägen. Aktieägarna i ECEX utnyttjas å det grövsta av East Capital. En gång i tiden ägde jag aktier i ECEX men när jag såg åt vilket håll det barkade så sålde jag snabbt och har aldrig köpt sedan dess.

 

Claes Roosmark

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

__________________________________________________________________

 

Du är även välkommen att besöka vårt arkiv

Arkiv för 2015

Det svarta guldet - frågor, funderingar och slutsatser, 8 februari 2015

Uppföljning av analys om East Capital Explorer AB, 13 januari 2015

Arkiv för 2014

Tankar kring East Capital och East Capital Explorer, 22 december 2014

Lägesrapport 2014-12-07, v.49

Lägesrapport 2014-11-30, v.48

Lägesrapport 2014-11-23, v.47

Lägesrapport 2014-11-16, v.46

Lägesrapport 2014-11-09, v.45

Lägesrapport 2014-11-02, v.44

Lägesrapport 2014-10-26, v.43

Lägesrapport 2014-10-19, v.42

Lägesrapport 2014-10-12, v.41

Lägesrapport 2014-10-05, v.40

 

Lägesrapport 2014-09-28, v.39

Lägesrapport 2014-09-21, v.38

Lägesrapport 2014-09-14, v.37

Lägesrapport 2014-09-07, v.36

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

Arkiv för 2013

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

Arkiv för 2012

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012  

April 2012

Mars 2012 

February 2012 

Januari 2012

Arkiv för 2011

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

Arkiv för 2010

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010 

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

Arkiv för 2009

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009 

 

                                                                           bra hemsida om ryssland